Current Exhibitions

Bloemen bloeien op papier
April 30 - October 8 Museum de Kantfabriek, Horst (The Netherlands)
QuiltArt 30 Small Talk
Aug 31 - Februari 4, 2018 International Quilt Study Center & Museum, Lincoln, Nebraska (USA)